Verksamhet

Foto. Magnus Vennersten

Djurassisterat arbete

Vi är öppna för och har kompetens för många olika sorters uppdrag. Genom åren har vi arbetat på habilitering för barn och unga, särskilt boende för äldre, daglig verksamhet, särskola, haft privata uppdrag och arbetat inom LSS.  Vi har arbetet både individuellt med olika mål och med grupper. 


Djuren bidrar till att öka välbefinnandet genom att fungera som glädjespridare, sinnesstimulerare eller smärtavledare. Eller som motivation för att röra sig mera, bidra till socialt samspel och kommunikation.  Att mysa med en fyrbent är kravlöst och det kan ge ett lugn i stunden. 


Hunden har lätt att avdramatisera och öppna upp för en kontakt.  Att möta en hund som är glad, vill vara med dig och hitta på saker, kan ge oväntade positiva effekter, utveckla eller bibehålla färdigheter, oavsett om du är ung eller äldre.


24o:-

Böcker

Boken Nytta och nöje med hunden förklarar det fantastiska och givande, men samtidigt komplexa, arbete som det innebär att utbilda och arbeta med social tjänstehund. I boken finns grundläggande information och flera praktiska övningsförslag. Även "vanliga" hundägare har uppskattat boken. Kostar 240 kronor inklusive frakt.  Läs omdömen här.


Jag är medförfattare i boken Hundassisterad terapi för unga med flerfunktionsnedsättningar. Metoder och effekter. Den beställs enklast via nätbokhandel. Läs omdöme här.


Föreläsningar


Jag delar gärna med mig av min kunskap och erfarenheter och jag har genom åren haft glädjen att med återkommande oregelbundenhet få föreläsa om mitt hjärteämne.


Vi har föreläst för kunder, deltagare, anhöriga och personal. Men också på olika hundklubbar, mässor, konferenser och olika utbildningar allt ifrån gymnasiestudenter till universitetsstudenter, till studieförbund. 


På bilden ser ni mig och Lars Rönnmark fil, dr i socialt arbete och lektor vid Göteborgs Universitet när vi håller en engelsk presentation av den studie som genomförts och som finns sammanfattad i boken Hundassisterad terapi för unga.. Detta på IAHAIO:s (InternationelAssociationofHuman-AnimalInteractionOrganizations) och platsen var Paris 2016 med deltagare och åhörare från hela världen.