Utbildning

För närvarande tar vi inte in nya ekipage. Nyttohunden √§r godkänd som utbildare av sociala tjänstehundar av Svth (Skandinaviska vård- och terapihundsf√∂reningen).

dekorbild

dekorbild

Medlem av
Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen

Webdesign Nils Axelsson