Utbildning

För närvarande tar vi inte in nya ekipage. Nyttohunden √§r godkänd som utbildare av sociala tjänstehundar av Svth (Skandinaviska vård- och terapihundsf√∂reningen).

Den är särskilt för dig som bor i Västra Götalandsregionen och som söker en individuellt anpassad utbildning, som arbetar och är utbildad inom vård, skola eller omsorg. Läs mer HÄR.

dekorbild

dekorbild

Medlem av
Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen

Webdesign Nils Axelsson