Vad är en Terapihund?

Terapihund är en så kallad Social tjänstehund, en hund som arbetar tillsammans med sin förare i arbete med en tredje person. Terapihunden kan arbeta med människor i olika åldrar som kan ha olika sjukdomar eller funktionsnedsättningar och även med människor som befinner sig i en svår livssituation. En terapihund arbetar alltid tillsammans med sin förare (förare - den som tränar och arbetar med hunden) och de utgör då ett terapihundsekipage.

Ekipagets mål är att få andra människor att må bättre. Av den anledningen tränas terapihunden i att samspela med människor i skiftande miljöer. Terapihunden behöver vara trygg, social, lyhörd och kunna föras med små och tysta kommandon.

Hela ekipaget är lika viktigt och en terapihundsförare behöver känna sin hund väl och veta hur hunden kan reagera i olika miljöer. Hundföraren kan även använda sig av hundassisterade interventioner som innebär att ett målinriktat arbete utförs.

Nyttohunden är medlem av Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen och följer riktlinjer för arbetande ekipage, och är även medlem i nätverket Hunden vår nya arbetskollega.

dekorbild

Medlem av
Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen

Webdesign Nils Axelsson