Forskning:

 • Vetenskaplig forskning kring hund i vården - en litteraturstudie. Författare: Elin Himmerland
  ( Källhänvisning till flera intressanta studier för den som vill veta mer och söker information för någon särskild målgrupp). Läs Här!
 • Intressanta studier om djur och människor på webbsidan REDE
  ( Flera pdf-filer till intressanta studier om djur och människor som finns på webbsidan REDE, djurskyddet Sveriges Värdegrundsmaterial). Läs Här!
 • Webbsida om terapihund och Animal Assisted Terapi. Läs Här!
 • Internationell organisation för studier mellan människa och djur. Läs Här!
 • Terapihundar i arbete som läshundar. Läs Här!


Foto:Ronja Andersson

Boktips:

 • Nytta och nöje med hunden - din blivande terapihund. Författare Monica Broman. Atremi förlag 2014. (Boken tar upp det fantastiska och givande, men samtidigt komplexa arbete som det innebär att utbilda och arbeta med terapihund ellar annan typ av social tjänstehund. Innehåller grundläggande information om arbetet, bilder, fallbeskrivningar och många övningsförslag).
 • Hundassisterad terapi för unga med flerfunktionsnedsättningar Metoder och effekter. FörfattareStina Wahl, Elin Wikström och Monica Broman i samarbetemed Maria Ericson och Lars Rönnmark (Boken beskriver arbetsättet för Hundassisterad terapi, såväl för terapipteamet som terapihundarna. Fallstudier och effekter analyseras ).
 • Hundens betydelse i vården - erfarenheter och praktiska råd. Författare: Barbro Beck-Friis, Peter Strang & Anna Beck-Friis. Gothia Förlag 2007. (Boken lyfter fram husdjurens, framförallt hundens, fysiska, psykiska, sociala och existentiella betydelse. Boken spänner över stora områden och innehåller både forskningsrön och fallbeskrivningar).
 • Flera boktips om relationen mellan djur och människor, samt om känslor, oxytocin, etik frågor med mera Läs Här!
 • Min vän Henry. Författare Nuala Gardner. Bokförlaget Forum 2007. (Boken är en sann berättelse om den svårt autistiske pojken Dale och hans golden retriever, som kom att förändra hans liv).


dekorbild

Medlem av
Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen

Webdesign Nils Axelsson