Arbetsområden

Då Monica är en erfaren socionom och hundförare så finns det många områden där Monica har kompetens inom och kan erbjuda sina tjänster.

Ett område som Monica och hennes hundar har specialkompetens inom är arbete med barn- och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Monica har sedan 2011 arbetat tillsammans med personal från habilitering på Bräcke Diakoni och tillsammans utvecklat effektiva metoder i arbetet med denna målgrupp. Det kan handla om att öka välbefinnandet genom att hunden finns med som glädjespridare, sinnesstimulerare eller smärtavledare. Eller som motivation för att röra sig mera, eller öka sitt sociala samspel och kommunicera mera med sin omgivning.

En annan grupp som Monica arbetat med, sedan 2012, är äldre personer som bor på särskilt boende. Monicas erfarenhet är att på exempelvis demensboenden kan terapihunden öka livskvalitén. Detta genom att många blir glada och lugna av att umgås med hund. Det kan öka de boendes sociala samspel med varandra. En del boendens motivation att gå upp och exempelvis vilja gå ut kan öka när det finns en terapihund på avdelningen.

Hunden har lätt att avdramatisera och öppna upp för en kontakt exempelvis med en person som kan ha svårt med sociala kontakter och isolerat sig i sitt hem. Är det en person som tycker om hundar kan det vara värt att pröva om terapihunden kan hjälpa till att hitta en väg ut ur social isolering. Det gäller även barn- och ungdomar som har svårigheter i kompisrelationer eller svårigheter i skolan. Att möta en hund som är glad, vill vara med dig och hitta på saker, kan ge oväntade positiva effekter.


Foto:Magnus Vennersten

Många människor har rädslor för hundar, vilket skapar en begränsning för många i det sociala livet. Genom ett väl genomtänkt behandlingsprogram där terapihunden efterhand kan involveras så kan många med hundrädsla klara att bemästra sin rädsla så att den sociala begränsningen minskar.

Oavsett om du är en privatperson, kommun eller privat vårdgivare är du välkommen att höra av dig.

Välkommen!.

dekorbild

Medlem av
Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen

Webdesign Nils Axelsson